Erfrecht is van oudsher een rechtsgebied waar maar weinig advocaten belangstelling voor hadden.

Vermoedelijk gedeeltelijk vanwege onbekendheid met de materie; misschien ook wel vanuit de gedachte dat men zich niet met erfrecht moest bezighouden omdat dat het werkterrein van het notariaat was.
 
Inmiddels doet zich het verschijnsel voor dat in heel veel gezinnen en families, meer bezit en vermogen is gevormd dan men soms dacht.

Hoeveel mensen hebben niet een beleggingsportefeuille, een eigen huis, een tweede huis, een kleinere of grotere verzameling aan kunst of antiek, of gewoon een goedgevulde spaarrekening?

Maar ook: hoeveel mensen hebben daartegenover niet tevens hypothecaire- en andere leningen, oftewel: schulden?
 
Ook hier geldt, dat u voor een deel van de materie rond het afwikkelen van een erfenis bij het notariaat in goede handen zult zijn.

Maar op het moment dat er problemen tussen erfgenamen ontstaan, is de notaris niet de eerst- aangewezen persoon om specifieke belangen te behartigen.